Szabó ház - Szent István király út 21.

Rövid leírás
Földszintes klasszicista lakóház. Kapu+1+2+2 ablak. Korábban az ablaktengelyek kiosztása 3+1+3 volt, de időközben a hármas osztásokból egyet-egyet befalaztak, de az íves párkány ma is jelöli a befalazott ablakok helyét. Az ablakokat körülívelő és a vállak magasságában futó párkánnyal. Épült 1820 körül, építtetője, feltehetően, Szabó Ferenc József érsekuradalmi főpénztáros, vagy az édesapja. Eredeti funkciója: lakóépület. Jelenlegi funkciója: takarékpénztár (megszűnt 2012-ben).
Képek
Részletes leírás

Földszintes klasszicista lakóház. Kapu+1+2+2 ablak. Korábban az ablaktengelyek kiosztása 3+1+3 volt, de időközben a hármas osztásokból egyet-egyet befalaztak, de az íves párkány ma is jelöli a befalazott ablakok helyét. Az ablakokat körülívelő és a vállak magasságában futó párkánnyal. Épült 1820 körül, építtetője, feltehetően, Szabó Ferenc József érsekuradalmi főpénztáros, vagy az édesapja. Eredeti funkciója: lakóépület. Jelenlegi funkciója: takarékpénztár (megszűnt 2012-ben).

Az épület építéstörténete és hasznosítása

Földszintes klasszicista lakóház. Kapu+1+2+2 ablak. Korábban az ablaktengelyek kiosztása 3+1+3 volt, de időközben a hármas osztásokból egyet-egyet befalaztak, de az íves párkány ma is jelöli a befalazott ablakok helyét. Az ablakokat körülívelő és a vállak magasságában futó párkánnyal. A mai Szent István király út 21. sz. alatti ház 1820 körül épült. Az épület az érsekuradalom szolgálatában álló Szabó család tulajdonában volt a 19. században. A család egyik tagja Szabó József (1822-1894) geológus, a modern magyar geológia egyik megalapítója volt. Öccse, Szabó Ferenc (1823-1898) orvos szintén az érsekség szolgálatában állt. A család rokonságban állt Klauzál Gáborral, az első felelős magyar kormány földművelés, kereskedelem és iparügyi miniszterével, aki ebben a házban hunyt el. Emlékét a ház falán emléktábla őrzi, melyet 1996. aug. 3-án avattak fel. Az épületet a 19. század utolsó negyedében a családtól megvásárolta a főkáptalani uradalom szolgálati lakás céljára. Hosszú ideig lakott a házban Simig Rezső az uradalom jószágkormányzója, a kalocsai Önkéntes Tűzoltóegylet alapító főparancsnoka. Innét származik a „Simig ház” elnevezés. Az egyházi ingatlanok államosítása után bérlakásokat alakítottak ki az épületben. Az épületben 1987. nov. 2-től a Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet kalocsai fiókja működött 2012 őszéig, amikor a takarékszövetkezet más épületbe költözött. Az épület falán tábla örökíti meg az itt elhunyt Klauzál Gábor emlékét, és egy másik tábla jelzi a ház műemlék jellegét. 

Cím
Kalocsa, Szent István király út 21.
További elnevezések
Simig ház, Takarékpénztár, Pilvax Hotel
Szakterület
épített környezet
Kategória
Szakrális központ épületei
Források listája

ASBÓTH Miklós 1998
Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa. 42-215. p.

ASBÓTH Miklós 2005
Klauzál Gábor és Kalocsa. In: Kalocsai Néplap 2005. júl. 29. 4. p.

Kalocsa történeti kronológiája
Számítógépes adattár. Szerk. Asbóth Miklós.

VÁTI 2004a
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város Településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. Műemléki topográfia. Felelős tervező Havas Mária. TSZ.: 2774/2003-3.2.2.