Rövid leírás
-
Képek
Részletes leírás

A marxi tanok terjedésének ellensúlyozására, dr Ámon Pál teológiai tanár kezdeményezésére 1899. január 7-én fogadta el Császka György érsek a Kalocsai és Kalocsa-vidéki Keresztény Munkásegylet alapszabályát. A község átengedte az egyletnek a régi törvényszéki épületet – a tanítóképző intézet mellett, melyet az érsek célszerűen kialakított. Első elnöke Zittl Róbert, igazgatója Ámon Pál lett.
Az új székház építésére az egykori korsós kemencék helyét adta a város 1909 tavaszán. A székház a kerítéssel és a berendezéssel együtt 43.200.-koronába került.
Császka György hozzájárulván a tagok anyagi helyzetének javításhoz, az érseki uradalomhoz tartozó, 1080 holdas Berke, Nána és Sástó pusztákat adta olcsón bérbe az egyletnek. Ebből 960 holdat fölparcelláztak, 10 holdon mintagazdaságot szerveztek, 110 hold kaszálót pedig a kiadások fedezésére közös kezelés alatt tartottak. 1927-ben 1500 tagja volt az egyletnek. A tagok az ünnepi szentmisékre az egylet zászlaja alatt vonultak, keresztény jellegű újságok és könyvek olvasásával töltötték idejüket, oktató felolvasásokat tartottak a székházban.

Cím
Kalocsa, Szent Imre u. 9.
Szakterület
épített környezet
Kategória
Civil társadalom épületei
Források listája

Romsics Imre: Kalocsa Anno…, 1999