Rövid leírás
-
Képek
Részletes leírás

A Szentháromság oszlop jellemzői

A Szentháromság tér és az egykori Szentháromság utca (ma Szent István király út) névadó, későbarokk stílusú szobra.
Készült 1786-ban, építtetője Kalocsa városa.
Készítője Salm Lipót (18. sz. vége - 19. sz. eleje) pesti szobrász.

Szentháromságoszlop építéstörténete

A Szentháromság tér és az egykori Szentháromság utca (ma Szent István király út) névadó, késő barokk stílusú szobra. Salm Lipót (18. sz. vége - 19. sz. eleje) pesti szobrásszal készíttette Kalocsa városa 1786-ban. A szobor jelenleg a Szentháromság téren, a főszékesegyház és a Művelődési Központ között áll. A mészkőből, barokk stílusban készült szobor magassága kb. 7 m. Az alsó része, kb. 3 m magasságban, nagyjából háromszög alaprajzú, Három oldalán egy-egy domborművel. A szálloda felé néző dombormű magát a Szentháromság oszlopot ábrázolja építés közben, a dombormű két oldalán az 1786-os évszám megosztva (17-86) látható.
A másik két dombormű biblikus témát ábrázol. Az alsó rész tetejének három sarkán egy-egy kisebb méretű szobor található. A főszékesegyház felőli Szent Sebestyént, a Művelődési Központ felőli Szent Flóriánt ábrázolja. A harmadik Páduai Szent Antal, egy feszületet tartó, papi ruhás férfialak. Az alapzatból emelkedik ki egy felfelé ívesen keskenyedő oszlop, melynek tetején a szentháromság aranyozott jelképe látható.
A Szentháromság oszlopot ábrázoló dombormű fölött, a felső oszlopon Kalocsa város kőbe faragott címere található. A Szentháromság oszlop eredetileg a fő utcán (ma Szent István király út), az egykori plébániatemplom (ma a Belvárosi Általános Iskola áll a helyén) előtt állt. A szobrot 1879-ben felújítva áthelyezték a mai Szentháromság térre Lichtensteiger Ferenc kanonok (1825-1895) költségén. 1886-ban a főkáptalan ismét restauráltatta a szobrot. A Szentháromság tér rendezésekor, az 1980-as évek közepén ismét restaurálták a szobrot, melyet néhány méterrel odébb helyeztek. (Ekkor bontották el az 1947-ben felállított szovjet hősi emlékművet, és helyette készítették az új, a környezetbe jobban belesimuló szovjet hősi emlékművet.) Sajnos a Szentháromság szobor anyaga nagyon puha mészkő, a szobrot az idő nagyon megviselte. A Művelődési Központ felé néző dombormű alatt lévő tábla jelzi a szobor műemlék voltát.

Cím
Kalocsa, Szentháromság tér.
Szakterület
épített környezet
Kategória
Szakrális központ épületei
Források listája

ASBÓTH Miklós 1998                                                  
Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa. 42-215. p.

     VÁTI 2004a                                            
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város Településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. Műemléki topográfia. Felelős tervező Havas Mária. TSZ.: 2774/2003-3.2.2