Rövid leírás
Romantikus stílusú földszintes épület 2+2+3+2+K+2+2 tengellyel. A párkány képszékében kör alakú padlásszellőző nyílásokkal. A kapu és a bal szélső tengely két-két fejjel díszített pilléres, íves architechtúrával van kiképezve.
Képek
Részletes leírás

Belvárosi plébánia épülete. Hunyadi János u. 11. Helyrajzi szám: 360.

Romantikus stílusú földszintes épület 2+2+3+2+K+2+2 tengellyel. A párkány képszékében kör alakú padlásszellőző nyílásokkal. A kapu és a bal szélső tengely két-két fejjel díszített pilléres, íves architechtúrával van kiképezve. Az 1878-ban a belvárosi plébániatemplommal együtt lebontották városi plébánia régi épületét, mely a mai Belvárosi Általános Iskola épülete helyén állt. A régi plébániaépület egyemeletes, barokk stílusú épület volt, pontos építési ideje nem ismeretes, valószínűleg a belvárosi plébániatemplom építése idején épült. A fedett kapubejáró az épület középső részén volt. Az épület lebontása után a plébánia átköltözött a jelenlegi romantikus stílusú plébánia épületébe, amely eredetileg családi kúria volt, és csak a bejárattól délre eső szárnya állt, homlokzata a Szentháromság utca (ma Szent István király út) felé nézett. Később épült hozzá az északi szárny, és az épület homlokzatát az Úri (ma Hunyadi) utca felé fordították. A városi örökségvédelmi hatástanulmány helyi védettségre javasolja, a városban található kevés romantikus stílusú épület egyike és jól illik a Hunyadi u. utcaképébe. A plébániához tartozik a jezsuita (Szent István) templom és a zárdatemplom (Szent József templom).

Cím
Kalocsa, Hunyadi János u. 11.
Szakterület
épített környezet
Kategória
Szakrális központ épületei
Források listája

ASBÓTH Miklós 1998                                                                   

Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa. 42-210. p.

[Batthyány album] 1774                                                                                     

Excellentissimo, illmo, ac reverendissimo D. D. Iosepho e comit. A. Battyány miseratione divina metropolitana Coloc. et Batsi. Eccl. archi episcopo iusignis ordinis S. Stephani R. A. magnae crucis eqviti inclyt. cottuum castriser. Prep. Bats. vero su. acper comiti utriusque sac. c. et R. A. majestatis actuali int. consiliaro excelis consilii regii locumtlis nec non excelsae tabulae septemvir. Cojudi et asseso decoris ecclesia Dei studiosissimo schola architea civ. per eundem Colocam introdueta. Humillimo atq. obs. Animo obtulit. MDCCLXXIV. Professore P. Ignatio Malinovits é SP codem qui Colocam A¢ 1773 adcurate dimensam, domibus sub numerum redactis, civibus conscriptis Archi-Eppali archivo intulit. (A kalocsai piarista kollégium tanárai és diákjai által készített rajzok gyűjteménye.) Főszékesegyházi Könyvtár.

VÁTI 2004b                                                                                                 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. Helyi értékvédelmi tanulmány. Felelős tervező Havas Mária. TSZ.: 2774/2003-3.2.2

Főegyházmegyei kalendárium 1997                                                                                                   
A Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye kalendáriuma az 1997. évre. Kalocsa, Kecskemét.

Dokumentumok
MúzeumDigitár - kapcsolódó tárgyak