Kanonoki ház - Asztrik tér 1-3.

Megyei értéktár eleme
Rövid leírás
Egyemeletes copfstílusú épület, 3+8+3 ablaktengellyel, oldal homlokzatán két tengellyel, az Asztrik tér felöli homlokzatán egy, a Kossuth Lajos utcai homlokzatán két ablakkal. Épült 1776-1780 között, építtetője Patachich Ádám érsek (1776-1784). Eredeti funkciója: lakóház Jelenlegi funkciója: óvoda
Képek
Részletes leírás

Egyemeletes copfstílusú épület, 3+8+3 ablaktengellyel, oldal homlokzatán két tengellyel, az Asztrik tér felöli homlokzatán egy, a Kossuth Lajos utcai homlokzatán két ablakkal.
Épült 1776-1780 között, építtetője Patachich Ádám érsek (1776-1784).
Eredeti funkciója: lakóház
Jelenlegi funkciója: óvoda

Az épület építéstörténete és hasznosítása

Egyemeletes copfstílusú épület, Az emeleti részen valamennyi ablak megvan, de a földszinti ablakok közül a 2., a 4., 7-8. a 11. és a 13. vakablak, de az ablakszemöldökök jelzik az ablakok helyét. Az Asztrik tér felöli homlokzatán egy, a Kossuth Lajos utcai homlokzatán két ablakkal. Az 1920-as években a Szentháromság tér több más épületével együtt a renoválás során eredeti architektúrájából kivetkőztették, de a 2004-es restaurálás igyekezett visszaadni az eredeti architektúrát. Tulajdonképpen két bejárattal rendelkező épület, melynek egyik bejárata az Asztrik tér felé, a másik bejárata a Kossuth Lajos utca felé nyílik. Az épületet Patachich Ádám érsek (1776-1784) építtette kanonoki lakás céljára.
Az épület Szentháromság térre néző homlokzata közepén egy kerek, kb. 70-80 cm átmérőjű dombormű volt látható a 2004-es restaurálásig. A dombormű Mária anyját, Szent Annát és Szűz Máriát, továbbá a gyermek Jézust ábrázolja a báránnyal. A restaurálás során a Kossuth Lajos utcai bejárat fölött lévő ovális, addig üres falmélyedésbe került a dombormű. Az épület műemlék voltát a Kossuth Lajos utca felé néző homlokzatán elhelyezett tábla jelzi. A táblán tévesen tüntették fel az építés idejét. Az egyházi ingatlanok államosítása után az épületet sokfajta célra hasznosították. Az Asztrik tér felé néző épületrész földszintjén óvodát helyeztek el, amely 1994. szept. 1-én egyházi tulajdonba került és Szent Anna Katolikus Óvoda néven működött tovább. (Az óvodát 2004 őszén szervezetileg összevonták a Nagyasszonyunk Katolikus Gimnázium és Általános Iskolával, a neve, ennek megfelelően, Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda lett.) Az emeleti részen lakások voltak. A Kossuth Lajos utca felöli épületszárnyban hosszabb-rövidebb ideig különböző intézmények működtek (MHSZ, Nevelési Tanácsadó stb.), majd az egész épület egyházi tulajdonba került. 2004-ben az egész épületet restaurálták. A 2004-es restaurálás emlékét a Kossuth Lajos utcai bejárat melletti falon elhelyezett nagyméretű márványtáblán örökítették meg. A réz betűkből készült felirat szövege:

„Miasszonyunkról Nevezett

Kalocsai Iskola Nővérek Társulata

Nagyasszonyunk Katolikus

Óvodája

felújíttatott az úr 2004 esztendejében

CSATLÓ M. ILONA

tartományfőnöksége idején

Tervezte intenzitás kft. szeged

vezető tervező somoskövi sándor építész

Kivitelezte hajdu építő és kereskedelmi kft

szelkszentmárton

Bonyolította csíky és tsa kft

piliscsaba – klotildliget

Felszentelte dr. bábel balázs

kalocsa-kecskeméti érsek”

Cím
Kalocsa, Asztrik tér 1., Szentháromság tér 6.
További elnevezések
Szent Anna Katolikus Óvoda, Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda
Szakterület
épített környezet
Kategória
Szakrális központ épületei
Források listája

     ASBÓTH Miklós 1998                                              
Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa. 42-215. p.

     Kalocsa történeti kronológiája
Szerk. Asbóth Miklós.

     KATONA István 1967                                                                             
A kalocsai érseki egyházmegye története 1-4. köt. Latin eredetiből ford. Takács József. Kézirat. Kalocsa.

VÁTI 2004a                                                                           
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város Településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. Műemléki topográfia. Felelős tervező Havas Mária. TSZ.: 2774/2003-3.2.2. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város Településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. Műemléki topográfia. Felelős tervező Havas Mária. TSZ.: 2774/2003-3.2.2.