Törvényszék épülete

Megyei értéktár eleme - Felterjesztés alatt
Rövid leírás
Eklektikus kétemeletes épület. Építtető: Igazságügyi Minisztérium. Építész: Kiss István. Építő: Grünwald Testvérek, Budapest. Építés éve: 1896-97. Eredeti funkció: törvényszék. Jelenlegi funkció: börtön.
Képek
Részletes leírás

Kétemeletes, három utcára nyíló eklektikus stílusú irodaépület
Építés éve: 1896-97, építtető: Igazságügyi Minisztérium és Kalocsa

Tervező: Kiss István építész
Kivitelező: Grünwald Testvérek

Eredeti funkció: törvényszék, bíróság

Jelenlegi funkció: börtön

Az épület építéstörténete és hasznosítása

A kalocsai m. kir. törvényszék és a kalocsai járásbíróság 1871-ben alakult meg. Működésének első évtizedeiben a város területén elszórva, több épületben működött a két igazságszolgáltatási szervezet. A járásbíróság és az ügyészség a mai Szent István király út 57. sz. alatt lévő ház helyén állt épületben, a törvényszék hivatalai a mai Tomori utca 1-3. sz. alatti, azóta átépített épületben működtek. A törvényszéki fogdában tartott rabokat a mai Ilk Viktor utca környékén lévő rabfoglalkoztató telepen foglalkoztatták, ahova minden reggel a börtönből kísérettel vonultak végig a Kálvária (ma Kossuth Lajos) utcán. Este pedig szintén kísérettel tértek vissza a börtönbe. Az Igazságügyi Minisztérium többszöri sürgetésére a kalocsai képviselőtestület az 1880-as évek elején határozatot hozott, hogy új törvényszéki épület számára telket biztosít és az építkezés költségeihez is hozzájárul. Az új épület telkéül a régi városházát és a mellette lévő négy ház telkét szemelték ki. Az építkezés csak 1896 márciusában kezdődött a régi városháza és a mellette lévő épületek bontásával. Az új törvényszék terveit Kiss István (1857-1902) építész készítette. A 345.622 forint költségvetésű építkezést a budapesti Grünwald Testvérek nevű cég végezte. A központi fűtések szerelésére a Valser Ferenc Vasöntöde Rt kapott 14 ezer forintos megbízást. A három utcára nyíló kétemeletes, eklektikus stílusú épület 1897 őszére elkészült, szeptember végén elsőként a törvényszék hivatalai költöztek az új épületbe, ahol a m. kir. ügyészség, a járásbíróság és a telekkönyv is helyet kapott. A kalocsai m. kir. törvényszék jogkörébe a kalocsai, dunavecsei, kiskőrösi és később a kiskunhalasi járásbíróság tartozott. A hivatalos átadást 1898. jún. 14-én tartották meg Erdélyi Sándor igazságügyi miniszter jelenlétében. Az épület Szentháromság utcai (ma Szent István király út) és Városház (ma Grősz József) utcai kétemeletes szárnyában, 107 helyiségben volt elhelyezve a törvényszék, az ügyészség, a járásbíróság és a telekkönyv hivatali helyiségei, az irattár, a börtönkápolna és imaterem, a rabkórház és a tanterem. A pincében volt a konyha, mosókonyha, fertőtlenítő kamra és 3 fürdőszoba. Az udvari részen lévő háromemeletes épületszárnyban helyezték el a fogdát, amelyben 129 személy számára szolgáló 49 egyszemélyes, 14 ötszemélyes zárka és sötétzárka volt. A törvényszéki épületben, kisebb módosításokkal 1949. okt. 24-ig ebben a rendszerben működtek a kalocsai igazságszolgáltatási szervezetek. 1949. okt. 24. után a törvényszékeket megyei bíróságokká alakították át (Az 1950. jan. 1-i közigazgatási reform után létrejött Bács-Kiskun megyében rövid ideig 3 megyei bíróság működött: a bajai, a kalocsai és a kecskeméti.) 1950. ápr. 30-án megszűnt a kalocsai megyei bíróság. A dunavecsei, a kalocsai és a kiskőrösi járásbíróság a kecskeméti megyei bíróság jogkörébe, a kiskunhalasi járásbíróság pedig a bajai megyei bíróság jogkörébe került. (Később a bajai megyei bíróságot is megszüntették.) A kalocsai járásbíróság kiköltözött az egykori törvényszéki épületből, és a szolgáltató ház helyén állt földszintes épületekben működött 1960 áprilisáig, amikor átköltözött a mai Szent István király út 7. sz. alatt épült új bírósági épületbe. Az üresen maradt törvényszéki épületbe költözött 1950 nyarán az addig Márianosztrán működő női börtön, amely aug. 15-től Országos Börtön hajtottak végre. A börtön elítéltjei foglalkoztatására az épületben megalapították a Kalocsai Konfekcióipari Vállalatot. A több mint ötven éve működő, több átszervezésen és névváltozáson átesett kalocsai női börtön jelenlegi neve: Kalocsai Fegyház és Börtön. A városi örökségvédelmi hatástanulmány helyi védettségre javasolja. Az épület falán két emléktábla található, a Szent István király úti bejárattól északra a politikai elítéltek emléktáblája, délre pedig az 1956-os forradalom domborműve. 2006 decemberében az épület sarkán felállították Benedek György szobrászművész Szabadulás kútja című alkotását, amely a börtönben ártatlanul fogvatartott lányoknak és asszonyoknak állít emléket.

Cím
Kalocsa, Szent István király út 28.
További elnevezések
Kalocsai Fegyház és Börtön
Szakterület
épített környezet
Kategória
Polgári központ épületei
Források listája

ASBOTH Miklós
1998 Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa. 42-210. p.

KN 1897. dec. 5.
Az igazságszolgáltatási palota Kalocsán. In: Kalocsai Néplap 1897. dec. 5.

Kalocsa történeti kronológiája
Számítógépes adattár. Szerk. Asbóth Miklós.

VÁTI
2004b  VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. Helyi értékvédelmi tanulmány. Felelős tervező Havas Mária. TSZ.: 2774/2003-3.2.2