Tanítók háza - volt Hunyadi Kollégium

Rövid leírás
Egyemeletes eklektikus épület. Építtető: Kalocsavidéki rk. Tanítóegylet, Mayer Béla püspök (1838-1913) (bővítés). Építés ideje: 1896-97, 1906 (bővítés). Eredeti és jelenlegi funkciója kollégium (jelenleg használaton kívül).
Képek
Részletes leírás

Tanítók háza Kossuth Lajos u. 14-16. Helyrajzi szám: 1169.

Berauer József képezdei tanár javasolta, hogy a kalocsai tanítóképzőben tanuló főegyházmegyei tanítógyerekek számára a millennium évében építsenek kollégiumot. A Kalocsavidéki rk. Tanítóegylet 1894. ápr. 12-én felhívást intézett a főegyházmegye tanítóihoz, hogy a Kalocsán felépítendő kollégium, a Tanítók Háza javára adakozzanak. Az összegyűlt adományokból, melyek közül Császka György érsek (1891-1904) közel 100 ezer forintos (telek, pénz, építési anyag) adománya kiemelkedik, 1896 őszén megkezdődött az építkezés a Kossuth Lajos utca és a Tyúkmajor (ma Mócsy János) utca sarkán lévő telken. Az elkészült épületet (kisebb volt a jelenleginél) 1897. jún. 30-án avatták fel, az első 50 képzős diák lakója számára pedig szept. 1-én nyílt meg. A Tanítók Háza első igazgatója Berauer József lett. Később az intézetben gimnáziumi és polgári iskolai diákok is kaptak kollégiumi ellátást. 1905/6-ban Mayer Béla (1838-1913) püspök 25 ezer koronás adományából kibővítették az épületet. A jobb oldali szárny felépülésével 100-ra emelkedett a férőhelyek száma. Az iskolák államosítása után, 1950-ben középiskolás diákotthonná szervezték az intézményt. 1951. szept. 1-én Szvétek Sándor tanárt nevezték ki igazgatónak. 1959-ben a diákotthont középiskolai kollégiummá minősítették, és engedélyezték a Hunyadi János Középiskolai Fiúkollégium név viselését. A névadó Hunyadi János szobrának ünnepélyes felavatására 1961. jún. 4-én került sor. A szobrot Gyenes Tamás (1920-1963) szobrászművész készítette. Dr. Szvétek Sándor igazgató nyugdíjazásával, 1986. dec. 31-én befejeződött a kollégium 35 évig tartó Szvétek-korszaka. 1993-ban megkezdődött az épület felújítása, amely magába foglalta a külső és belső tatarozást, a központi fűtés, az elektromos hálózat és a konyha felújítását. 1995-ben a városi önkormányzat takarékossági okokból összevonta a város három középiskolai kollégiumát (Hunyadi János Fiúkollégium, Zrínyi Ilona Leánykollégium, Dózsa György Mg. Szakközépiskola kollégiuma), amelyek szervezetileg egy intézményként, Hunyadi János Középiskolai Kollégium néven, működött tovább. A Kossuth Lajos utcai épületben működött jogelőd intézmény alapításának századik évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen, 1997 szeptemberében a főbejárat melletti falon elhelyezett fekete márványtáblán az alábbi szöveg található: „1897 − 1997 EZ AZ ÉPÜLET 100 ÉVEN ÁT OTTHONT ADOTT A DIÁKOKNAK ÉS BIZTOSÍTOTTA SZÁMUKRA A TUDÁSHOZ JUTÁS ESÉLYÉT.” Az épületben, a kollégiumi férőhelyek mellett, a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karának (ma Dunaújvárosi Főiskola) konzultációs központja 1998 februárjától működött 1998 februárjától mérnök-közgazdász, szeptembertől gazdálkodási szakokkal. 2004 őszén ezeket a szakokat az újonnan alakult kalocsai Tomori Pál Főiskola vette át. Az épületben helyezték el a főiskola kollégiumát. Később, a főiskola nappali tagozatos hallgatói száma jelentősen lecsökkent, ezért megszüntette a főiskolai kollégiumot. A városi örökségvédelmi hatástanulmány helyi védettségre javasolja.

Cím
Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14-16.
További elnevezések
Hunyadi Kollégium
Szakterület
épített környezet
Kategória
Polgári központ épületei
Források listája

ASBÓTH Miklós 1998 
Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa. 42-210. p.

VÁTI 2004b
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város Településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány.

A kalocsai kollégiumok millenniumi emlékkönyve 1860-2000. 2000.
Szerk. Békési Imre és Gulyás Béla. Kalocsa